Saturday, 21 January 2012

persetiaan pengakap dan undang-undang

Persetiaan Pengakap Dan Undang-undang

 Persetiaan Pengakap 
Bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan :
Taat kepada Tuhan, raja dan negara,
Menolong orang pada setiap masa,
Menurut undang-undang pengakap.

 Undang-undang Pengakap
1) dipercayai
2) taat
3) berguna
4) bersaudara
5) berbudi
6) kasihkan binatang
7) menurut perintah
8) tabah hati
9) berjimat10) suci fikiran, perkataan, perbuatanterima kasih sebab propa :)

0 comments:

 
Original copyright © 2011-2012.All Right Reserved by Azline Hendry